Билет за пътуване 60 мин.

Валиден 60 минути, за всички линии.

1.00 лв.

Билет за пътуване 90 мин.

Валиден 90 минути, за всички линии.

1.50 лв.

Билет за пътуване 120 мин.

Валиден 120 минути, за всички линии.

1.80 лв.

При поискване от контролен орган, моля покажете получения след покупка баркод.

Сравнение на продукти